Od virtuálneho k skutočnému.

 facebook page youtube page

vl2rl.com

02/09/2021 08:24:35 podľa Thierry (sk)
Z virtuálneho na skutočný alebo zo skutočného na virtuálny.

vl2rlDemo

21/11/2021 13:14:12 podľa Thierry (sk)
image-359Ukážka atmosférickej simulácie vl2rlDemo.

vl2rl352 © α Test 00 atmosférické vykresľovanie.

30/08/2020 15:10:39 podľa Thierry (sk)
image-356Hra vl2rl352 © α Test 00 atmosférického vykresľovania (vo videu hry).

Automatické terraformovanie, 29. augusta 2019.

27/09/2019 15:43:56 podľa Thierry (sk)
image-125Reprodukcia pásma Zeme v milimetroch.