Z virtuálneho na skutočný alebo z reálneho na virtuálny.

 facebook page youtube page

vl2rl352 © α Test 00 atmosférické vykresľovanie.

08/30/2020 17:10:39 podľa Thierry (sk)
image-356Hra vl2rl352 © α Test 00 atmosférického vykresľovania (vo videu hry).

vl2rl352 ©

09/02/2020 10:17:50 podľa Thierry (fr)
image-352Dans un système solaire inconnu, partez à la découverte des vastes étendues sur planète perdue dans l'infini des univers.

Automatické terraformovanie, 29. augusta 2019.

09/27/2019 17:43:56 podľa Thierry (sk)
image-125Reprodukcia pásma Zeme v milimetroch.