Από εικονικό σε πραγματικό.

 facebook page youtube page

vl2rl.com

02/09/2021 08:24:35 με Thierry (el)
Από εικονικό σε πραγματικό ή από πραγματικό σε εικονικό.

vl2rlDemo

21/11/2021 13:14:12 με Thierry (el)
image-359Επίδειξη ατμοσφαιρικής προσομοίωσης vl2rlDemo.

vl2rl352 © α Δοκιμάστε 00 ατμοσφαιρική απόδοση.

30/08/2020 15:10:39 με Thierry (el)
image-356Παιχνίδι vl2rl352 © α Δοκιμή 00 ατμοσφαιρική απόδοση (σε βίντεο παιχνιδιού).

Terraformation automatique, Août 29 2019.

27/09/2019 15:43:56 με Thierry (fr)
image-125Reproduction au millimètre d’une bande de Terre.