Virtual universe traveler
Från virtuellt till verkligt eller från verkligt till virtuellt.
Hej resenärer, skapare!
Vl2rl © är en gateway till metavers med oändliga möjligheter.
Och om Alpha-versionen av« Player One©»fanns redan?
« ... Jag kommer, jag startade Alpha-versionen med en kraft på 24000 BogoMips som kunde återge jorden till millimeter ...»
Dess skapare - Thierry Hadey - Sep, 01 2019 18:10 GMT+2