Začíname simuláciu, 28. augusta 2019.

Published 09/06/2019 16:51:35 Edit 09/27/2019 17:41:49 by 489945901
Začiatok primárnej siete.
Budúce-005

Inštalácia prostredia runtime.
Synchronizácia 412 MB zdrojového kódu, kompilácia za 2 minúty 2786569 riadkov kódu obsiahnutých v 3215 súboroch.

450-kód 001

Zriadenie primárnej siete pripojenia, správa avatarov a ich súpisov.

450-mariadb

Kontaktujte autora
Zdieľam
Komentovať