Virtual universe traveler
Z virtuálneho na skutočný alebo z reálneho na virtuálny.
Ahoj cestovatelia, tvorcovia!
Vl2rl © je bránou k metavers s nekonečnými možnosťami.
A ak je alfa verzia verzie« Player One©»už existuje?
« ... Prichádzam, začal som verziu Alpha s výkonom 24 000 BogoMipsov schopných reprodukovať Zem na milimeter ...»
Jeho tvorca - Thierry Hadey - Sep, 01 2019 18:10 GMT+2