Automatyczne terraformowanie, 29 sierpnia 2019 r.

Published 09/07/2019 17:32:34 Edit 09/27/2019 17:43:56 by 489945901
Powielanie przez milimetr pasma ziemi.
Terraformowanie-002

Wdrożenie pierwszych symulacji regionu, odtwarzających z milimetrem pasmo Ziemi o długości 3072 metrów na 512 metrach.

450 make-elewacje

Opracowany przeze mnie automatyczny system terraformowania będzie wyszukiwał dane dotyczące wysokości satelitów Ziemi, ustawiając jako punkt odniesienia współrzędną GPS w środkowym punkcie. Terraformowanie jest bardzo długim elementem, jeśli odbywa się to ręcznie metodą klasyczną jak w grach.

Szybkie sprawdzenie repozytorium Google Earth / Vl2rl.


1920-view

Widok „OutWorld / InWorld”

1920-relief-001

Reliefy „OutWorld / InWorld”

1920-check-GPS

Punkt GPS „OutWorld / InWorld”.


Skontaktuj się z autorem
Dzielić
Komentować