Z wirtualnego na prawdziwy lub z prawdziwego na wirtualny.

 facebook page youtube page

vl2rl352 © α Test 00 renderowanie atmosferyczne.

08/30/2020 17:10:39 przez Thierry (pl)
image-356Gra vl2rl352 © α Test 00 renderowanie atmosfery (w wideo z gry).

vl2rl352 ©

09/02/2020 10:17:50 przez Thierry (fr)
image-352Dans un système solaire inconnu, partez à la découverte des vastes étendues sur planète perdue dans l'infini des univers.

Automatyczne terraformowanie, 29 sierpnia 2019 r.

09/27/2019 17:43:56 przez Thierry (pl)
image-125Powielanie przez milimetr pasma ziemi.