Virtual universe traveler
No virtuālā uz reālo vai no reālā uz virtuālo.
Sveiki ceļotāji, veidotāji!
Vl2rl © ir vārti metaversiem ar bezgalīgām iespējām.
Un ja Alfa versija« Player One©»jau eksistēja?
« ... Es nāku, es sāku Alfa versiju ar 24000 BogoMips jaudu, kas spēj reproducēt Zemi līdz milimetram ...»
Tā radītājs - Thierry Hadey - Sep, 01 2019 18:10 GMT+2