Virtual universe traveler
Od virtualnog do stvarnog ili od stvarnog do virtualnog.
Hej putnici, kreativci!
Vl2rl © je pristup metaverima s beskonačnim mogućnostima.
A ako je alfa verzija od« Player One©»već postojao?
« ... Došao sam, pokrenuo sam Alfa verziju snagom od 24000 BogoMipsa sposobnom reproducirati Zemlju na milimetar ...»
Njegov je tvorac - Thierry Hadey - Sep, 01 2019 18:10 GMT+2