Започване на симулация, 28 август 2019 г.

Published 09/06/2019 16:51:35 Edit 11/02/2019 18:12:10 by 489945901
Начало на основната мрежа.
Future-005

Инсталиране на средата на изпълнение.
Синхронизация на 412 MB изходен код, компилация за 2 минути от 2,786,569 реда код, съдържащи се в 3,215 файла, което е еквивалентно на приблизително 55 731 страници A4.

450-код 001

Създаване на основната мрежа за връзка, управление на аватарите и техните описи.

450-MariaDB

Свържете се с автора
Дял
коментирам