Virtual universe traveler
От виртуална към реална или от истинска към виртуална.
Ей пътешественици, създатели!
Vl2rl © е врата към метавър с безкрайни възможности.
И ако алфа версията на« Player One©»вече съществува?
« ... Ела, стартирах Алфа версията с мощност 24000 BogoMips, способна да възпроизведе Земята до милиметъра ...»
Нейният създател - Thierry Hadey - Sep, 01 2019 18:10 GMT+2