От виртуално към реално.

 facebook page youtube page

vl2rl.com

02/09/2021 08:24:35 от Thierry (bg)
От виртуално към реално или от реално към виртуално.

vl2rlДемо

21/11/2021 13:14:12 от Thierry (bg)
image-359vl2rlDemo демонстрация на атмосферна симулация.

vl2rl352 © α Тест 00 атмосферно изобразяване.

30/08/2020 15:10:39 от Thierry (bg)
image-356Игра vl2rl352 © α Тест 00 атмосферно изобразяване (във видео игра).

Terraformation automatique, Août 29 2019.

27/09/2019 15:43:56 от Thierry (fr)
image-125Reproduction au millimètre d’une bande de Terre.