От виртуална към реална или от истинска към виртуална.

 facebook page youtube page

Fffhhh

07/11/2020 21:17:08 от Thierry (fr)
image-140Hhknb

Tests insertion automatique médias.

07/10/2020 18:01:45 от Thierry (fr)
image-139C'est un tests de contenu avec insertion automatique médias.

C'est un test

06/25/2020 18:08:49 от Thierry (fr)
Un autre test ...

Un test publication privée

06/23/2020 15:32:55 от Thierry (fr)
une tets

vl2rl352 à propos

01/10/2020 12:32:28 от Thierry (bg)
vl2rl352 à propos.

vl2rl352 faire un don

01/10/2020 12:32:57 от Thierry (bg)
vl2rl352 faire un don pour soutenir le projet.

vl2rl352

01/06/2020 13:05:32 от Thierry (fr)
La version Alpha arrive bientôt !

Red Dead Redemption II balade virtuelle.

11/17/2019 17:56:48 от Thierry (fr)
Quand les mondes virtuelles deviennent beaux.

Vl2rl, бъдещето на дигиталните разходки в открития свят.

06/23/2020 15:30:09 от Thierry (bg)
image-129Без технически и финансови ограничения поради задължения за рентабилност

Vl2rl, Mesh : importation test.

09/27/2019 17:48:59 от Thierry (fr)
image-127Importations d’objets 3D directement dans les mondes virtuels.

Viewer Vl2rl, клиентът и 3D двигател.

11/02/2019 18:14:53 от Thierry (bg)
image-126Visual Studio Code 1.30.2, C ++ за дълго живо (хаха)

Terraformation automatique, Août 29 2019.

09/27/2019 17:43:56 от Thierry (fr)
image-125Reproduction au millimètre d’une bande de Terre.

Започване на симулация, 28 август 2019 г.

11/02/2019 18:12:10 от Thierry (bg)
image-124Начало на основната мрежа.

Création prototype serveur, Août 27 2019.

09/27/2019 17:40:17 от Thierry (fr)
image-123Voilà le projet est enfin parti après plus de 10 années !